نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توزیع فضایی و نقش محیط در وقوع جرم سرقت در مناطق چهارگانه شهر کرمان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-138

بهنام مغانی رحیمی؛ محسن پورخسروانی؛ مهدی خداداد