نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم و بنیان‌های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 221-254

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ علی خالقی؛ محمد جعفر حبیب زاده