نویسنده = ������������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بافت فرسوده

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-66

حسین فرهادی‌خواه؛ سیدخلیل سیدعلی پور؛ کرامت اله زیاری؛ امید اندرز