نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی در لرستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-122

موسی عنبری؛ یعقوب احمدی؛ محمدجواد زاهدی؛ احسان حسنوند