نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی برهویت‌های متأثر از فضای سایبرنتیک برامنیت داخلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-172

یدالله کریمی پور؛ افشین متقی؛ عطا الله عبدی؛ محمد جواد عزیزی فر