نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شورای معتمد محل در ارتقاء امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 221-250

حسین رحمتی؛ حامد گیو تاج؛ محمدعلی طالبی