نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ایستگاه‌های پلیس در پیشگیری از سرقت خودرو

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 135-166

جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ علی اسفندانی