نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سرقت‌های مسلحانه بانک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 191-218

اسماعیل سرکوهی؛ علی مودتی