نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی بی‌نظمی فضای شهری و تجربه بزه‌دیدگی زنان در شهر یزد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 131-150

مهربان پارسا مهر؛ عاطفه عبدی نژاد