نویسنده = ���������������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر چالش‌ها و فرصت‌های امنیت اجتماعی گردشگری خارجی یزد با استفاده از SWOT

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-170

رضا ملاحسینی اردکانی؛ هدایت سیاح البرزی؛ محسن سیاح