نویسنده = ���������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش طراحی محیطی بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ‌ها و معابر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-54

حسن مفخمی شهرستانی؛ اکبر ابوالفتحی