نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه‌های پیشگیری وضعی از وقوع سرقت احشام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-24

محمدعلی عامری؛ علیرضا حیدرنژاد؛ صالح علیزاده