نویسنده = ���������������� �������� ���������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرم شناختی علل سرقت‌های توأم با خشونت

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-130

صابر امینی؛ مسعود مرشدی؛ اله‌قلی اسماعیلی پور