نویسنده = �������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی توجیهی استفاده از سلاح غیرکشنده در تعقیب متهمان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 151-176

علی مودتی؛ عابدین صفری کاکرودی؛ مسعود بیرانوند