نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. عدالت ترمیمی در پرتو مسئولیت مدنی ضابطین

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-224

زینب نجفی؛ حسین حسنی ساطحی؛ حمید سرکانی؛ رضا فنازاد