نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های شناختی تنظیم هیجان در زنان مجرم و زنان عادی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-134

نظام الدین قاسمی؛ زهره جاویدمهر؛ رقیه مهرآوران؛ جعفر حسنی