نویسنده = �������� ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-50

ابراهیم داودی دهاقانی؛ عبداله هندیانی؛ علی‌اکبر عیسی آبادی