نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل فضایی جرم کیف‌قاپی در شهر ساری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-146

سیدجلیل نبوی رستاقی؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رجبی تاج امیر؛ سیدجعفر ساداتی