نویسنده = ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شکل‌گیری نقاط بحرانی در کلان‌شهرها و پیامدهای ناشی از آن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-88

علی احتشامی؛ بهرام بیات؛ سیدکاظم سام‌دلیری؛ ناصر شعبانی