نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین اخلاق و ادب پلیس و تکریم ارباب رجوع در کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ساری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 143-162

مطهره مهدوی؛ علیرضا باقری؛ سکینه مهدوی؛ محمدعلی محمودی ساداتی