نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اولویت رسانه‌ای نوجوانان و جوانان از برنامه‌های آموزشی-امنیتی پلیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-162

مریم پورجمشیدی؛ سعید شریفی رهنمو؛ پردیس بیات