نویسنده = �������� �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-44

اکبر سلیمی؛ محسن دیانت؛ هدایت الله سیاح البرزی