نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه اصول نسل دوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با احساس امنیت در بافت‌های تاریخی شهر سبزوار

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 115-142

حسن صمدزاده؛ محمد سینا شهسواری؛ پروین دانشور؛ حسن خدابندلو؛ آرش قربانی سپهر