نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-84

محمدرضا رادفر؛ اصحاب حبیب زاده


2. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 191-210

اصحاب حبیب زاده؛ عباس سلطانی


3. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر نقش روابط عمومی و ارائه مدل مناسب(مورد مطالعه:کلانتری های تهران بزرگ)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 7-45

عزت اله سام آرام؛ مهدی الوانی؛ حسین افخمی؛ اصحاب حبیب زاده