نویسنده = ������ ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 5
1. طراحی و آزمون الگوی توانمندسازی اجتماعی: زنان مصرف کننده مواد مخدر (محله فوتبال اراک)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-96

عزت اله سام آرام؛ اکبر شریفیان؛ فاطمه یزدانپور


2. سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-126

عزت اله سام آرام؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ حسن موسوی چلک


3. بررسی رابطه میزان مراجعه افراد به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا با افزایش اعتماد آنها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-84

عزت اله سام آرام؛ ابراهیم عبداله صفت


4. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر نقش روابط عمومی و ارائه مدل مناسب(مورد مطالعه:کلانتری های تهران بزرگ)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 7-45

عزت اله سام آرام؛ مهدی الوانی؛ حسین افخمی؛ اصحاب حبیب زاده


5. تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 47-85

جعفر هزار جریبی؛ عزت اله سام آرام؛ محبوبه حامد