نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راهکارها

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-170

مهدی یوسفی مراغه؛ علی سعادت؛ قادر زارع مهدوی