نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-154

امیر وطنی؛ اکبر وروایی؛ حمید فاطمی موحد


3. پیشگیری غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-188

اکبر وروایی؛ ابوذر علی اکبری سفید داربن؛ حسین سمیعی زنوز


4. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 179-200

اکبر وروایی؛ مهدی مقیمی؛ مجتبی مروتی