نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-188

اکبر وروایی؛ ابوذر علی اکبری سفید داربن؛ حسین سمیعی زنوز