نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی صنعت گردشگری (توریسم) با افزایش احساس امنیت(گردشگران) در ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 171-186

اعظم شادمان فخر آبادی؛ روح ا... شادمان فخر آبادی