نویسنده = �������� �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان مأموریت های پلیس پیشگیری و احساس امنیت شهروندان تهرانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-104

علیرضا صنعت خواه؛ منصور حقیقتیان؛ شیرین شیری امین لو؛ آناهیتا بحرینی زاده