نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و مستندسازی اکتساب دانش سازمانی (مطالعه موردی: ستاد مبارزه با مواد مخدر )

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-80

سید حسین ابطحی؛ امیر حسین یاوری بافقی؛ بهروز یاوری بافقی