نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. سیره مدیریتی پیامبر اکرم (ص) در حوزه انتظام اجتماعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

صادق رضایی؛ سعید بهشتی؛ حسن رضا رفیعی


2. نقش پیشگیری اجتماعی با رویکرد چند نهادی، پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-118

علی نجفی توانا؛ حسن رضا رفیعی؛ هادی رفیعی