نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-44

اکبر سلیمی؛ محسن دیانت؛ هدایت الله سیاح البرزی


2. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-250

اعظم علیزاده؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ اکبر سلیمی