نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-38

محمد علی امیرتقوی؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاج حسین پور