نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-102

علی عزیزی؛ یونس عابدی؛ بیژن پاکروشن؛ حسین عزیز آبادی