نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 179-200

اکبر وروایی؛ مهدی مقیمی؛ مجتبی مروتی