نویسنده = ������ ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-34

محمد رضا بهرنگی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سیدسعید کشفی