نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-52

علی بابائیان؛ علی محمدی مهموئی؛ حسین علیزداه؛ ذبیح اله کرمی