نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 133-164

علی اکبر زمانی؛ عبدالرضا بایاری