نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 47-85

جعفر هزار جریبی؛ عزت اله سام آرام؛ محبوبه حامد