نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان‌های استان بوشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-112

حبیب احمدی؛ عبداله نجفی اصل؛ صادق زارع