نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة میزان رضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-104

سید علی حسینی مقدم؛ مسلم جمشیدی؛ مهدیه السادات یزدی خواه؛ احمد سوری