نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش تحصیلات تکمیلی انتظامی بر موفقیت شغلی دانشجویان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-144

محمد نایب پور؛ لیلا ذوقی؛ سهراب صالحی