نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سلامت خانواده اصلی و ویژگی‌های شخصیتی در آمادگی اعتیاد دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-64

فرهاد اصغری؛ رضا قاسمی جوبنه؛ ملیکا قاری