نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه‌دار

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

هادی فدایی؛ روح الله سلار؛ محمد فدایی؛ آرزو اروجی