نویسنده = �������� ������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. نقش پیشگیرانه پلیس در سیاست جنایی مشارکتی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ جواد افشاری


2. تحلیل فضایی جرم کیف‌قاپی در شهر ساری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-146

سیدجلیل نبوی رستاقی؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رجبی تاج امیر؛ سیدجعفر ساداتی


3. مفاهیم و بنیان‌های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 221-254

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ علی خالقی؛ محمد جعفر حبیب زاده