نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 229-250

نصیبه ابراهیمی؛ کیومرث کلانتری؛ دکتر صفری کاکرودی