نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه‌های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-81

مسعود مرشدی؛ علی افشار؛ مقصود بصیرت


2. مکان‌یابی جرم سرقت منازل با رویکرد پیشگیری وضعی از جرم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 133-154

مسعود مرشدی؛ محمدحسن جعفریان