نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جغرافیایی الگوها و روش‌های حل و فصل دعاوی در روستاهای منطقه سیستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-158

غریب فاضل نیا؛ داوود سیفی قره یتاق؛ راحله پودینه پیر