نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-24

کرامت‌اله راسخ؛ عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی